powikłania zawału mięśnia serca

Halo Diallo

Temat: Pytania + odpowiedzi
...implantacji stymulatora pracy serca jest zatrucie lekami, takimi jak: ■ beta-blokery, ■ digoksyna ■ werapamil. Stymulator ma za zadanie wspomaganie czynności elektrycznej prowadzącej do skurczu mięśnia sercowego do momentu ustania toksycznego działania leku. Sam zabieg implantacji wykonuje się z dojścia dożylnego w osłonie antybiotykowej. Do pozostałych wskazań do czasowej implantacji stymulatora pracy serca należą powikłania zawału mięśnia sercowego, takie jak: ■ blok przedsionkowo-komorowy (AV) III stopnia, ■ blok AV stopnia II typu II (Mobitz), ■ niektóre przypadki bloku typu I (Weckenbach), ■ niektóre bloki dwu- i trójwiązkowe. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia wikłający zawał mięśnia sercowego powinniśmy przede wszystkim obserwować, gdyż w 40% przypadków przechodzi on w blok wyższego stopnia. Inne podane...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101

 

Powered by WordPress dla [Halo Diallo]. Design by Free WordPress Themes.